fysiotherapie762.nl

Hans van Rijswijk  •  Prinsengracht 762  •  1017 LD Amsterdam  •  (020) 4207361

 vrijwaring  
 menu

Lid KNGF

de praktijk - prijslijst
De hieronder genoemde tarieven gelden voor niet aanvullend verzekerde patiënten en indien er geen contract is gesloten met de zorgverzekeraar.
In alle andere gevallen wordt de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de betreffende zorgverzekeraar.

Kijk goed in uw polisvoorwaarden!
Bijna alle aanvullende verzekeringen vergoeden uw behandelingen fysiotherapie geheel of gedeeltelijk.

De praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:
Achmea:
(Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.,Interpolis Zorgverzekeringen N.V.,OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V., Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., Nedasco B.V. / Caresco B.V. IAK Volmacht B.V. ,Aevitae B.V., Turien & Co Assuradeuren)

CZ:
(CZ, DeltaLloyd, OHRA),

VGZ:
(VGZ, IZA, IZZ, Univee, UMC, Bewust, Zekur, Zorgzaam)

de Friesland, Menzis, Anderzorg , ONVZ, PNO, de Amersfoortse, ditzo, BeterDichtbij, Salland, Hollandzorg, ASR, DSW, Stad Holland, VVAA, Z&Z.


Zitting fysiotherapie€ 32,50
Screening€ 15,00
Screening, Intake en onderzoek na screening€ 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 46,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult€ 59,00
Lange zitting fysiotherapie voor patienten met
complexe en meervoudige zorgvragen

€ 49,00
Toeslag voor uitbehandeling€ 13,50
Telefonische zitting€ 12,50
Niet nagekomen afspraak€ 32,50
Verstrekte verband en hulpmiddelen€   5,00
Eenvoudige korte rapporten€ 12,50
Meer gecompliceerde en tijdrovende rapporten€ 35,00


2007 i-okinfo@fysiotherapie762.nl